Een uitgeklede Joomla beheeromgeving

Je kunt het beheer van je Joomla website aan anderen uitbesteden. Stel dat je zelf geen artikelen wilt maken of bewerken, dan kun je andere mensen hiervoor rechten geven, zodat zij deze activiteiten kunnen uitvoeren.

Wanneer je mensen rechten geeft, dan kan men inloggen via de frontend en daar de gewenste artikelen maken, bewerken of verwijderen.

Maar wat als je nu ook wilt dat mensen bijvoorbeeld menu items kunnen aanmaken. Dan moet je deze mensen toegang geven tot de beheeromgeving. Alleen, als je dat doet, dan is er het gevaar dat mensen op die beheeromgeving dingen doen die je niet wilt. Het liefst wil je dus mensen een zo uitgekleed mogelijke beheeromgeving aanbieden.

Dat kan en hoe je dat doet, ontdek je in de onderstaande video.

Let op: in de video laat ik je zien hoe je rechten instelt om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. Ga hier zeer zorgvuldig mee om. Wanneer je de verkeerde dingen doet bij het instellen van de rechten, dan bestaat de mogelijkheid dat je niet meer kunt inloggen en de beheeromgeving van je site dus onbereikbaar wordt.

Maak daarom altijd eerst een backup.

You have no rights to post comments